Գլխավոր Մեր Մասին Արտադրանք Ծառայություններ Ներդրված լուծումներ Կապ մուտք գրանցում


Կարգավորում և ադապտացիա

Եթե Ձեր ընկերությանը հարկավոր է ընդլայնել տիպային լուծման ֆունկցիոնալը (պահանջվում են հատուկ հաշվետվություններ, փաստաթղթեր, Դուք օգտագործում եք հաշվառման վարման կազմակերպման յուրահատուկ սխեմաներ և այլն), մեր մասնագետները պատրաստ են աշխատանքներ տանել կոնֆիգուրացիայի ադապտացիայի (կարգավորման) վրա՝ դրա հետագա ներդրմամբ, որոնք ներառում են.

  • դետալային հետազոտում կարգավորման անհրաժեշտության աստիճանի որոշման նպատակով (այն բանի պարզաբանում, թե ինչպես պետք է աշխատեն ծրագրի այս կամ այն օբյեկտները, նոր տեղեկատուների, փաստաթղթերի, հաշվետվությունների, էլեկտրական լարերի սխեմայի նկարագրություն)
  • խնդրի նկարագրության և աշխատանքների (տեխնիկական առաջադրանքի) ցանկի ձևավորում` դետալային հետազոտումից ստացված տվյալներին համապատասխան, այդ աշխատանքների ժամկետների և արժեքի գնահատում
  • կոդավորում և փորձարկում` այսինքն ծրագրի կոնֆիգուրացիա և նոր համակարգի ֆունկցիոնալության և արտադրողականության պարտադիր փորձարկում
  • ներդրում` համակարգի շահագործում (օգտատերերի նոր համակարգին անցնելու կարգի որոշում, նախնական տվյալների փոխանցում, ծրագրի փորձարկում իրական տվյալներով)
  • ադապտացված ծրագրով աշխատանքի “Օգտատիրոջ ձեռնարկի” կազմում, որը կպարունակի ծրագրի փոփոխությունների նկարագրությունը և դրա հետ աշխատանքի կարգը


Մենք միշտ ուրախ ենք օգնել

Զանգահարեք մեզ, և մենք ուրախ կլինենք ընտրել լուծում, որը կպատասխանի Ձեր առաջ դրված խնդիրներին: